Kultivator för konst och kultur

Hej!

Du har kommit till Maria Ahlströms värld som idag består av rumslig gestaltning, fotografi, text och konst. I rollen som kommunikatör är jag en kultivator som möjliggör och synliggör konst och kultur. Under senaste året har jag också påbörjat ett eget konstprojekt med övergripande temat Hitta hem.